Bestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgaver og ansvar:

  • Arbejdsgiver
  • Økonomi
  • Fastlægger principper for børnehaven
  • Fastlægger budgetrammen

Forældrebestyrelsen er sammensat af 4 forældre til børn i børnehaven + 2 suppleanter, 1 repræsentant fra kommunen, – samt personalerepræsentanter.

Der afholdes 4 møder årligt.

Bestyrelsen har kompetence til at forhandle lønninger og er ansvarlig for budgettets overholdelse.

Bestyrelsen har udlagt kompetencen til lederen i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personale.

På møderne drøftes den daglige gang i børnehaven, og der tages stilling til de udfordringer/problemer der kan – og vil – opstå i en børnehave.

Bestyrelsen er bindeleddet mellem forældre, børnehave og kommune

Alle fra forældrekredsen kan blive medlem af bestyrelsen – der afholdes valg på forældremødet i maj

Hits: 144