Børnehavestart

BørnehavestartDet er vigtigt, at nye børn og forældre får en god og tryg start. Vi prioriterer derfor, at der er afsat tid til at modtage nye børn og forældre, så vi grundigt kan lære hinanden at kende og i samarbejde tilrettelægge barnets første tid i børnehaven.

Den første tid i børnehaven er/kan være anstrengende, utryg og overvældende.  – Barnet skal forholde sig til nye børn/voksne og nye regler. Det er derfor vigtigt, at I som forældre tager hensyn til dette ved at gøre overgangen fra dagpleje/vuggestue så lempelig som muligt. Inden starten ville det være en god ide, at aflægge institutionen et besøg.

De første dage er det hensigtsmæssigt ( efter aftale med stuen ), at barnets ophold bliver af kortere varighed. I begyndelsen vil meget foregå helt på barnets betingelser, først når barnet er trygt vil der blive stillet mere alderssvarende/udviklingsmæssige krav.

Hits: 144