Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

 • Vi lægger stor vægt på samarbejdet med. Forældre og personale skal gensidigt informere hinanden om barnets ve og vel.
 • Ideer og kritik, positiv/negativ modtages gerne, men af hensyn til barnet er det vigtigt, at omtale børnehaven positivt, når barnet hører på det. Børn er meget loyale, både overfor forældrene og overfor børnehaven. En negativ omtale kan gøre barnet ked af det.
 • Vi forventer mindst én daglig kontakt mellem forældre og personale.
 • Jo mere vi som ansatte og du/I som forældre samarbejder, des bedre vil dit/jeres barn trives.

Forældremøder

 • Vi afholder et forældremøde en gang om året, – enten forår eller efterår for samtlige forældre i børnehaven, evt. med en foredragsholder, vi har også denne aften valg til forældrebestyrelsen.
 • Stueforældremøder afholdes efter behov.

Forældrebestyrelsen

Ansvar og kompetence ligger 3 forskellige steder, nemlig hos

 • Kommunalbestyrelsen
 • Forældrebestyrelsen
 • Institutionslederen

De overordnede opgaver er fordelt således:

Kommunalbestyrelsen

 • Fastsætter mål og rammer.
 • Fører tilsyn.
 • Anviser pladser
 • Opkræver forældrebetalingen.

Forældrebestyrelsen

 • Arbejdsgiveransvar.
 • Økonomisk ansvar
 • Fastlægger principper for børnehaven
 • Fastlægger budgetrammen

Lederen

 • Træffer enkeltbeslutninger.
 • Har den daglige pædagogiske og administrative ledelse
 • Garant mod ulovlige beslutninger
 • Udmønter budgettet
 • Ansætter personale

Forældrebestyrelsen er sammensat af 4 forældre + 2 suppleanter til børn i børnehaven – 2 personalerepræsentanter og 1 repræsentant fra kommunen.

Der afholdes 4 møder årligt.

Bestyrelsen har kompetence til at forhandle lønninger og er ansvarlig for budgettetsoverholdelse.

Bestyrelsen har udlagt kompetencen til lederen i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af personale.

På møderne drøftes den daglige gang i børnehaven, og der tages stilling til de udfordringer/probleme rder kan – og vil – opstå i en børnehave.

Bestyrelsen er bindeleddet mellem forældre, børnehave og kommune

Alle fra forældrekredsen kan blive medlem af bestyrelsen – der afholdes valg på forældremødet i maj måned.

Hits: 63