Kontraktstyringsmål

KontraktstyringsmålMÅL 1.: innovation og omstilling/kommunikation

Hvad vil vi ?

 • fremme kommunikationen mellem børn, forældre og personale
 • her set ud fra et digitalt perspektiv

Hvorfor vil vi det ?

 • fordi vi også har et ansvar for, at udnytte de muligheder som de mobile enheder giver…….som jo klart er kommet for at blive 🙂

Hvordan vil vi gøre det ?

 • ved at deltage i kurser og foredrag, der omhandler den digitale verden
 • sætte os ind i I paddens muligheder i forbindelse med vores pædagogiske arbejde.
 • indkøb af 2 I pads, så vi har een på hver stue.

Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?

 • LOG- bog
 • fotodokumentation
MÅL 2: organisation og kultur

Hvad vil vi ?

 • vi vil fremme det tværgående samarbejde

Hvorfor vil vi det ?

 • vi tror på, at det vil skabe bedre løsninger for vores familier.

Hvordan vil vi gøre det?

 • et stort skridt er taget, idet en familierådgiver får sin gang i institutionen pr. 1.1.14 een fast dag om måneden i 2 timer
 • opslag i institutionen med billede af rådgiveren
 • uddeling af folder
 • rådgiveren deltager i et forældremøde i foråret.

Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?

 • på sigt skulle det gerne vise sig, at vi får færre børn/familiermed meget tunge problematikker
MÅL 3.: børnene og byen….Quark/affald som ressource

Hvad vil vi ?

 • vi deltager i et PILOT-projekt under teknisk forvaltning….. kontaktet af naturvejlederen på Quarkcentret.
 • affald som ressource
 • affaldssortering
 • genanvendelse af affald

Hvorfor vil vi det?

 • vi vil gerne være med til at værne om miljøet…
 • få den nye generation til at være mere miljøbevidste lige fra barnsben.

Hvordan vil vi gøre det?

 • affaldssortering i forbindelse med børnenes frokost
 • indkøb af stofposer til børnenes eftermiddagsfrugt
 • kompostbeholder på legepladsen
 • flere affaldsspande på stuerne
 • højtlæsningsbøger om emnet
 • visuel støtte via plakater og mærkning på spande
 • naturvejleder fra Quark laver oplæg for børn og personale….med bl.a en hånddukke…og levende orme.

Hvordan kan det måles/vises, at målet nås?

 • Fx. sølvpapirets endeligt….. 🙂
 • fotodokumentation
 • mindre skrald
 • komposteret jord til vores sommerblomster

Hits: 43