Pædagogiske metoder

Pædagogiske metoder

Sprogstimulering

Til grund for sprogstimulering ligger den motoriske udvikling, fordi børn lærer gennem kroppen.

Børn skal ha’ mulighed for at hoppe, kravle, løbe og klatre. Sproget er barnets vigtigste redskab for al videre indlæring, derfor bruger vi højtlæsning, rim /remser og sange, udover de motoriske udfoldelser, til at styrke børnenes sprog.

Dette også for at børnene kan indgå i sociale sammenhænge med andre børn og voksne, og dermed få fælles oplevelser i små og store grupper.

Nærvær/nærhed

Vi prioriterer altid at være både fysisk og psykisk tilstede – dvs. voksensnakken indskrænkes således, at den ikke foregår hen over børnenes hoveder. Vi forsøger at samtale med en person ad gangen – hvilket naturligvis indebærer, at barnet indimellem må vente.

Omsorg

Omsorg er mange ting. Vi viser, at vi holder af børnene bl.a. ved at spørge ind til deres liv udenfor institutionen. Vi hjælper børnene med at ha’ det rette tøj på – alt efter vejret. Vi forsøger ikke at afbryde børnenes leg – blot på gr. af en “snotnæse”. Vi trøster, når barnet er ked af det. Vi gir’ knus og kram med respekt for børnenes egne grænser. Børns forskellighed skal respekteres ved at behandle dem forskelligt.

Rumfordybelse

Børnene har brug for plads – og for at udnytte de kvadratmeter vi nu én gang har, har vi ved hjælp af gardiner søgt at skabe nogle flere rum. På denne måde kan de enkelte børn uforstyrret fordybe sig i leg.

Er gardinet trukket for, betragtes det som en lukket dør. Legen bestemmer hvor mange der må være med. Børn må gerne afvise hinanden og sige: “Du må ikke være med !”

De små rum bruges også til at styrke opståede venskaber børnene imellem, på tværs af stuerne.

Succes/bekræftelse

Ved at finde barnets stærke sider: der er ALTID noget man er go’ til – synge, hoppe, danse, klippe eller tegne -sørger vi for at styrke deres selvværd og dermed selvtillid.

Oplevelse af, at kunne klare noget selv (eks. at tage tøj på) giver ALTID selvtillid.

Konfliktløsning/socialisering

Vi opfordrer børnene til, så vidt muligt, selv at løse evt. konflikter ved at lære dem, at sige fra og lytte til hinanden. Lykkes dette ikke, går vi ind og hjælper dem – ikke ved at fortælle hvem der har ret eller uret, men ved at afdække problemet, og at spørge ind til konflikten. Vi opfordrer ofte børnene til at hjælpe hinanden.

Tryghed/ro

Ro giver tryghed- især de nye børn har brug for ro på deres egne stuer, senere når de føler sig trygge nok, kan de også nyde “de åbne døres princip”.

De åbne døre

Vi har i børnehaven et begreb, vi kalder “åbne døre”. For os er det et meget vigtigt element i dagligdagen, at dørene er åbne for børnene på alle tre stuer. Vi mener, at det er godt for børnene at have mulighed for at skabe venskaber på tværs af stuerne. Det er godt at kunne bruge de forskellige voksne, der er i huset.Børnene har bedre mulighed for at dyrke deres interesser (følge deres lyster) ved at kunne deltage i de forskellige aktiviteter, der foregår i hele huset.Der er selvfølgelig nogle begrænsninger i dette -specielt i forhold til det enkelte barns udvikling og alder. Nogle børn vil derfor have en større frihed til at bevæge sig rundt i huset end andre.

Hits: 60