Det grundlæggende udgangspunkt i vores arbejde med børnene er LEGEN.

Legen er omdrejningspunktet i vores pædagogiske arbejde. Se institutionens læreplan, pt. ophængt  i vindfanget.

I leg bruger børnene deres fantasi og nysgerrighed og gennem leg bearbejdes de oplevelser børnene har haft. På den måde opnås en større forståelse og sammenhæng i deres hverdag. Børn har primært brug for at lege. Derfor tager vi legen alvorligt.

Et væsentligt pædagogisk princip er, at sørge for at barnet oplever succes. Når tingene lykkes, giver det barnet selvtillid, og dermed bedre mulighed for selv at vælge og udføre planlagt aktiviteter og arbejdsopgaver.

Opgaver som det udviklingsmæssigt er i stand til at klare. Til disse formål er det  vigtigt at have voksne, som har tid – det skaber tryghed – ro/plads og mulighed for fordybelse.

De processer der opstår i barnets leg – den leg som det selv er i gang med, mener vi er dem,  det lærer mest af. Væsentligt er det også, at give barnet en alsidig stimulation gennem forskellige aktiviteter.

Den ene aktivitet er ikke af vigtigere karakter end den anden. Det er vores arbejde at iagttage og lytte til, hvor barnet er – se dets behov og derudfra at bestræbe os på at tilrettelægge de aktiviteter, barnet har brug for.

Vi har et overordnet tema der hedder: overgange i børns liv : at sætte spor- at afsætte spor, er at være til !

Vi hjælper med at samle disse spor.Det kan være tegninger, fotos, iagttagelser, små historier, hvad Karl/Miv/Hannibal ( stuemaskotterne ) har oplevet på weekendbesøgene i hjemmene…… alt sættes i en mappe, som børnene får med sig hjem.

Hits: 124