Sygdommen

Syge børn/tilskadekomst

Smitsomme sygdomme skal altid meddeles straks – så vi kan oplyse de øvrige forældre via opslag. Det er afgørende at pædagoger og forældre, har tillid til at du/I ikke afleverer et sygt barn, og at barnet kun ringes hjem, hvis det er sygt.

Hvis et barn kommer til skade i børnehaven, ringer vi til forældrene, så de har mulighed for selv at tage med barnet til behandling. Kan forældrene, af en eller anden grund, ikke kontaktes, tager en fra personalet med på skadestuen. I ekstreme situationer ringes naturligvis 112.

Ved en skade, som skønnes, at kunne udvikle sig til eventuelle varige men, rekvireres en skadeanmeldelse hos børnehavens forsikringsselskab – typisk tandskader.


Hyppigst forekommende børnesygdomme
Sygdom Inkubationstid Klare sygdomstegn Barnet smitter
Mæslinger 10 – 14 dage Hoste, lysskyhed, røde øjne, udslet, feber 5 døgn efter udslettes begyndelse
Skoldkopper 14 – 21 dage Lyserødt udslet og let feber Indtil blærerne er tørre
Røde hunde 14 – 21 dage Røde pletter, senere blærer, skorper Til udslettet er væk
Skarlagensfeber 2 – 7 dage Halsbetændelse, Småplettet højrødt udslet, hindbærtunge, afskalning af huden, efter 3-4 uger. Indtil pinicillin er slut
Kighoste 7 – 14 dage Turevise hosteanfald, hiven efter vejret, evt. opkastninger Indtil ca. 4 uger efter hosteanfaldenes start
Fårsyge 14 – 21 dage Hævelse foran øret og på siderne af halsen, let feber Til hævelsen er forsvundet

Inkubationstid = det tidsrum der går fra barnet smittes, til sygdommen bryder ud.

Hits: 56