Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette sker på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet alsidig personlig udvikling i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

 

Læringsmiljø

Borddækning (Rutinesituation)

 

Alsidig personlig udvikling

Børnene hjælper med borddækning. Ved at de inddrages i dagligdagens gøremål med opgaver de

mestrer eller mestrer med hjælp understøtter vi selvværd, selvhjulpen hed og gåpåmod.

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Børnene oplever hvordan en spisestituation gøres klar. Bordet dækkes op og der spises i

Fællesskab.

 

Natur, udeliv og science

Vi snakker om hvor maden kommer fra; fra jord til bord…

 

Krop, sanser og bevægelse

Den voksne guider barnet ift. hvor meget vi kan bære ad gangen. Og hvordan vi bærer hhv.  madkasser, tallerkener og kopper.

 

Social udvikling

Børnene venter på tur. De skiftes til at dække bord.

Kommunikation og sprog

Der kommunikeres for at vide hvad der skal på bordet. Benævnelse af navne og begreber.

Hits: 40