Samarbejdspartnere

SamarbejdspartnereVi har løbende samarbejde med følgende personer:

 • Sundhedsplejerske Marie Bohr Thielsen (Gungehusskolen)
 • Talepædagog Kirsten Korfix
 • Psykolog Josephine Emilie Ohrt Würtz
 • Børnehaven er tilknyttet Børne – og Velfærdsforvaltningen
 • Børnehaven hører under Gungehus skoledistrikt
Ekstern bistand
 • Får dit/jeres barn, i en periode, brug for særlig hjælp ogstøtte f.eks. omkring den sproglige udvikling, kan vi hente hjælp hos kommunensfagkonsulenter: PPR= Pædagogisk – Psykologisk Rådgivning.
 • Dette sker ALTID kun i samarbejde med dig/jer.
Tavshedspligt
 • Som ansat i en daginstitution er personalet underlagt tavshedspligt. Dette betyder at informationer givet af forældrene kun gives videre til andre efter aftale.
 • Denne tavshedspligt ophører IKKE selv om barnet eller denansatte ikke længere er tilknyttet institutionen.
 • Tavshedspligten gælder også medlemmerne af forældrebestyrelsen.
Normering
 • Børnehaven er normeret til 51 børn, i gennemsnit og max. 62. Vi har 134m2, vi kan have børn på.
 • Åbningstiden er på 51.5 t. pr. uge. Fra 6.30 til 17.00 om fredagen lukkes dog kl 16.00
Mødevirksomhed
 • Der holdes personalemøde én gang om måneden fra kl. 17-20 for det fast ansatte pædagogiske personale.
Arbejdstilrettelæggelse
 • Det fastansatte personale er som hovedregel tilknyttet en af børnegrupperne. Alle må dog være indstillet på at arbejde i hele huset, dvs. måske være “lånt ud” til en anden gruppe i kortere eller længere perioder.
 • Den daglige arbejdstilrettelæggelse skal sikre, at ressourcerne bliver fordelt bedst muligt til gavn for helheden i huset. Antallet af ansatte er afhængigt af antallet af børn og reguleres derefter.

Hits: 82