Personale

Leder
 • Bente Bøgh

Stjernestuen
 • Camilla, pædagog
 • Kira, pædagog & souschef
 • Amanda, pæd.medhjælper

Solstuen
 • Mie, pædagog
 • Sabu, pæd. assistent
 • Penille pæd.medhjælper

Månestuen
 • Helle, pædagog
 • Ann, pædagog
 • Chanje, pæd.medhjælper

Øvrige ansatte
 • Jørgen, gårdmand

Hits: 393