Barnesyn

Barnesyn.

 

Relations arbejdet er fundamentalt indenfor det pædagogiske felt, for som pædagogisk personale arbejder vi med mennesker og det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ og med øje for fællesskabet. I relationen indgår både at være sammen og at være sammen om noget, både selvvalgt og valgt af andre.

 

 

 • Barnet er et unikt individ med potentiale til at indgå i forpligtende fællesskaber. Alle børn er forskellige og med forskellige forudsætninger. Ud fra disse skal børn have medansvar og medbestemmelse.
 • Alle børn er født sociale og har ret til at indgå i sociale sammenhænge.
 • Det er meget centralt for os at sikre at barnets tilknytning til de voksne er respektfuld, nært og at barnet har nogen, der tager sig af det i situationer, hvor barnet er usikker eller bange.
 • Som en grundlæggende tankegang anser vi barnet for at have mange kompetencer. Barnet har en naturlig nysgerrighed og evne til at forundres og til at stille spørgsmål. Vi voksne kan ”fodre” og udfordre børnene og give dem nye muligheder og guide dem på vej – ”Små skub i den rigtige retning”.
 • Troen på sig selv og egne evner er væsentlig i læringen og udviklingen hos barnet, og derfor er sætningen ”Jeg er ok, selvom jeg ikke kan første gang” en god huske-sætning. Barnet skal opleve sejre og mødes med anerkendelse, både for det de er og for det de gør.
 • Vi er meget optagede af ”Børnenes Spor”: hvad er børnene optagede af lige nu – hvad interesserer dem. Det ligger ofte til grund for valg af aktiviteter og for projekter. Det er vigtigt for os at opfange barnets interesser og behov og at det ene barns spor kan inspirere andre børn og på den måde indgå i et fællesskab med dette som omdrejningspunkt.
 • Vi voksne har et stort ansvar for at være de optimale rollemodeller i enhver situation, både ude og inde. Engagement, faglighed, glæde og begejstring er begreber, som er i højsæde. Børnene gør som vi gør, ikke som vi siger.
 • Alle børn skal tilbydes lige muligheder og har ret til at blive mødt der hvor de er, uanset hvilken tilstand barnet er i.
 • Legen er omdrejningspunktet og der hvor barnet opnår den bedste og største læring, socialisering og får styrket selvværd og selvtillid. Derfor er vi meget optaget af legen som et væsentligt punkt i barnets udvikling.
 • Børns spor (nysgerrighed, motivation, viden, fantasi, forslag m.m.) er vigtige elementer at få inddraget i det pædagogiske udviklingsarbejde omkring børnene.
 • Når vi modtager barnet i institutionen er det vores pligt at forholde os objektivt og lære barnet at kende, uanset hvilket historik barnet bærer med sig. På den måde møder vi barnet hvor det er, i den nye sammenhæng som barnet er kommet i.
 • Barnet skal følelse af uafhængighed skal stimuleres, så det hen af vejen i højere grad kan stå på egne ben.
 • Alle børn skal have indflydelse på eget liv er en grundlæggende betingelse for en sund udvikling.

Hits: 220