Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaring med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene anvender i sociale fællesskaber

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet kommunikation og sprog i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

 

Læringsmiljø:

Garderobe rutine situation

 

Kommunikation og sprog

De voksne benævner de forskellige beklædninger fx hue, vanter, støvler og flyverdragt mm. Barnet peger og gentager den voksnes ord efter behov.

 

Alsidig personlig udvikling

Lærer rutiner; nu skal du have tøj på, barnet viser vej og er klar. Barnet føler at de mestre, at de er selvhjulpent. .

 

Krop, sanser og bevægelse

Barnet bruger garderobebænken for at kunne nå sit tøj.

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi hjælper hinanden med at finde frem til den rette påklædning og guider/hjælper barnet med af og påklædning.

 

Natur, udeliv og science

Vi tæller fingre når barnet evt. har fået sine fingerhandsker på. Er vanten tung eller let efter at have været ude og lege i sneen.

 

Social udvikling

Gennem denne interaktion med nærhed, empati og tryghed , styrker barnet og den voksne deres positive relation.

Hits: 38