Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet kultur, æstetik og fællesskab i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

Alsidig personlig udvikling

Det fremmer koncentrationsevnen: Holde lyset rigtigt, gå i samme tempo, synge med, holde afstand.

Børnene får oplevelsen af, at alle er betydningsfulde.

 

Læringsmiljø:

Luciaoptog (Vokseninitieret)

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Børnene lærer om traditioner i forbindelse med julen. Det skaber fællesskabsfølelse at være en del af optoget.

 

Natur, udeliv og science

Børnene får erfaring med at deres lys går ud, hvis de skruer på pæren.

 

Krop, sanser og bevægelse

Børnene får erfaring med:

Gå i takt, synge i samme tempo + toneleje, af – og påklædning.

 

Social udvikling

Børnene skal samarbejde og vise hensyn til hinanden, når de går i rækken. Børnene skal have en oplevelse af at det er sjovt og føle de er en del af et fællesskab.

 

Alsidig person udvikling

Det fremmer koncentrationsevnen “Holde lyset rigtigt, gå i samme tempo, synge med, holde afstand”. Børnene får oplevelsen af, at alle er betydningsfulde.

 

Kommunikation og sprog

Børnene lærer nye ord og begreber via sangen og fortællingen om Lucia:

” Hvad er en glorie og en kjortel?”

Hvert år er det en fast tradition, at de ældste børn fra Bredalsparkens børnehave arrangerer Lucia optog for alle i huset og sluttelig for deres familier. Op til øves Lucia sangen og at gå på række sammen.

Hits: 44