Målsætning

Målsætning for Bredalsparkens Børnehave.

 

Vores mål er, i samarbejde med forældrene, at støtte det enkelte barn optimalt i hele dets udvikling, læring og trivsel..

  • Børn opfattes som unikke personligheder og de voksne tager afsæt i børnenes behov.
  • Børn skal tilbydes og opnå læring som tilgodeser og tilpasses det enkelte barns behov.
  • Børn har medindflydelse og spiller en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring.
  • Børn skal opleve og opfatte sig selv og andre som nødvendige og værdifulde deltagere i børnefællesskaber.
  • Børns udvikling omfatter deres følelser, intellekt, deres fysiske og sociale side.
  • Børns nære relationer vægtes højt.
  • Børn tilbydes en mangfoldighed af aktiviteter.
  • Børn skal opleve trygge rammer med nærværende voksne, der fremmer deres nysgerrighed, glæde og lyst til at lære og som styrker deres selvværd og tro på egne evner.
  • Børn med særlige behov får ekstra opmærksomhed, i forhold til barnets behov.
  • Der er et tæt samarbejde mellem forældre og personale i hverdagen, når børn afleveres og hentes, men også ved forældremøder og i bestyrelsen.

Hits: 14