Natur, udeliv og science

Natur, udeliv og science

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet natur, udeliv og science i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

 

Læringsmiljø:

Spejderhytten (Børneinitieret)

Natur, udeliv og science

Et barn siger: “Kan en grøn gren brænde?”

En pige siger til to andre:” “Hvor hurtigt tror i det kan brænde?”

En voksen hjælper børnene med grenene på bålet.

 

Alsidig personlig udvikling

Børnene oplever, at de bliver taget alvorligt ift. Selv at tage initiativ og eksperimentere, hvilket øger deres selvværd og gåpåmod.

 

Krop, sanser og bevægelse

Børnene får erfaring med forskellig hastighed.

Børnene opdager, at bålet har en lyd, det gnistrer.

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Børnene oplever fællesskab gennem et fælles tredje.

 

Social udvikling

Børnene samarbejder om at undersøge, hvad der kan brænde, de tager hensyn til hinanden og venter på tur, når de skal afprøve hvad der kan brænde.

 

Kommunikation og sprog

Børnene lærer nye begreber, udvider deres ordforråd og kommunikerer sammen om det de gør.

” Tror i vi kan smelte? Kan vi lave alt mad på bålet?”

Alle børn har en ugentlig turdag. Indsæt billeder

Hits: 40