Social udvikling

Social udvikling

Pædagogiske mål

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 

Her skrives et eksempel på, hvordan institutionen arbejder med temaet social udvikling i sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer.

 

Læringsmiljø:

Samling med Dialogisk læsning (Vokseninitieret)

 

Social udvikling

Børnene øver sig i at lytte og være opmærksomme sammen med andre. At vente til det bliver min

tur, bliver også øvet her.

 

Alsidig Personlig udvikling

Børnene øver sig i at byde ind med eget perspektiv. At turde prøve og opleve at kunne.

 

Krop, sanser og bevægelse

Børnene øver sig i at holde kroppen i ro, så er det lettere at lytte og tale.

 

Kultur, æstetik og fællesskab

Emnerne afspejler årets gang og de traditioner der følger med. Fx sommer/efterår, jul/påske el.

Fastelavn

 

Natur, udeliv og science

Når vi tager på tur, bruges der referencer til bogens emne; fx skal vi ud se/mærke efterårets blade

Kommunikation og sprog

Børnene genfortæller bogen højt for kammeraten og nye ord bliver brugt igen og igen.

I Bredalsparkens børnehave læses der forskellige bøger, når der er samling. De voksne understøtter bogens fortælling ved at inddrage børnene, samt inddrage rekvisitter og bruge henvisninger til bogen i andre af dagligdagens situationer og aktiviteter.

Hits: 44