Vi bygger vores samvær og pædagogiske praksis på følgende værdier:

RESPEKT:

Vi skal give plads til forskellighed.

Vi skal acceptere andres holdninger og undgå fordømmelse.

Vi skal behandle andre som vi selv vil behandles.

ANERKENDELSE:

Vi skal anerkende hinanden som individer med ret til at have og vise sine følelser og kompetencer.

TROVÆRDIGHED:

Vi skal være til at stole på og udvise loyalitet over for hinanden og overholde indgåede aftaler – store såvel som små.

RUMMELIGHED:

Vi skal give plads til alle, der bruger børnehaven og tilstræbe at se muligheder frem for begrænsninger.

Vi skal være inkluderende.

Vi har ikke en decideret inklusionspædagog……. men vi arbejder alle med inklusion i daligdagen.

ANSVARLIGHED:

Vi skal påtage os et ansvar for hinanden og vise omsorg, hvor der er et behov derfor.

Alle værdier er gældende i alle former for relationer i institutionen. Både indbyrdes mellem de ansatte, mellem ansatte og forældre, mellem voksne og børn samt børnene indbyrdes.

Hits: 132